Tak Sin Hospital (9)

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง”

คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ รองประธานกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงงาน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง รถเข็นทำหัตถการ 1 คัน และบริจาคเงินสมทบมูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,000 บาท แก่โรงพยาบาลระยอง โดยมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

IMG_9683

งานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ผู้บริหารบริษัท IRPC

PSC_18

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Polymer Technology Summer Camp ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ในด้านยาง, พลาสติก,

Tak Sin Hospital (4)

มอบเงินสนับสนุนและ OPTIMUZ-SAN MAT แก่โรงพยาบาลตากสิน

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อ Optimuz-San แก่ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน

AlcSpray_รพ.ปลวกแดง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลปลวกแดง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิดแกลอนเติม จำนวน 80 แกลลอน ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดย คุณศุภชัย จันทร์ฝาก ผู้จัดการโรงงาน บจ. พี ไอ อินดัสทรี และคณะ เป็นผู้แทนมอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่ารอบใหม่นี้ได้กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ หลายพื้นที่ถูกจัดเป็นพื้นที่ควบคุม ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันไม่เพียงแค่ในกรุงเทพและปริมลฑล นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดแล้วต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทและการ์ดไม่ตก เพื่อความปลอดภัยไกลโควิดทั้งต่อตัวเอง คนรอบข้างและคนในครอบครัว

Innovation-Krasang Hospital_PRnews

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมีให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่เริ่มขาดแคลน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont Tyvek 600 Plus จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรมย์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต่างทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและปลอดภัย

Innovation-Group-Tyvek600

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 600 Plus จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาล

วันที่ 27 พ.ค. 2564 คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการบริษัท และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 600 Plus จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ต่างทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ขอส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ฝ่าวิกฤติโควิด19 นี้ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็งและปลอดภัย

Innovation _Inspiration-Logo-01

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด

ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด ของดการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2564

PR_new-03331

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบโล่เกียรติคุณแก่คู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562 – Innovation Group’s Partnership Awards 2018-2019

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562 ภายในงาน Innovation Group’s Partnership Awards เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัทมอบรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภท Delivery Awards จำนวน 3 รางวัล และรางวัลประเภท Quality Awards จำนวน 3 รางวัล

PRบางสะพาน-01-1024x620

“นวัตกรรมเหล็กเพื่อความปลอดภัยชุมชนบางสะพาน” โครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง (WCE) ภายใต้ความร่วมมือของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้พัฒนาโครงการนำร่องราวกันตกตัวต้นแบบสำหรับรถจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ขับขี่ยวดยาน ตลอดจนช่วยป้องกันรถจักรยานยนต์ที่ลื่นเสียหลักบริเวณทางโค้ง ตกไหล่ทาง โดยราวกันตกดังกล่าวออกแบบให้ใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงทนทานร่วมกับยางพาราธรรมชาติที่พัฒนาให้มีคุณสมบัติพิเศษทำให้การ์ดเรลนี้มีความยืดหยุ่นสามารถดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชนได้อย่างดี ราวกันตกตัวต้นแบบนี้มีความยาว 32 เมตร ติดตั้งบริเวณทางโค้ง บนถนนเลียบชายหาดแม่รำพึง หมายเลข ปข.4056 หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์