กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ดำเนินกิจการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เราเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญด้านยางและพลาสติก มุ่งสู่การขยายธุรกิจเพื่อให้บริการแบบครบวงจร บริษัทจึงเป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบเคมีและโพลีเมอร์ที่มีคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งได้ขยายกิจการไปสู่การผลิตใน ยางและพลาสติกคอมปาวด์, ขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง ไปจนถึงการผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงการพัฒนาด้านการวิจัยและวิศวกรรม ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการบริการครอบคลุมอุตสาหกรรมหลายประเภทซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจและให้ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธุรกิจได้แก่
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัด

Safety and Protection Solution

บริษัท ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น จำกัด (CIL) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ เช่น DuPont, Saint-Gobain, Sherwood  ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม  อีกทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุดยูนิฟอร์มประเภทต่างๆ ทั้งชุดสำเร็จรูปและสั่งผลิต เช่น ชุดหมีกันความร้อน, ชุดซ้อมดับเพลิง เรามีโรงงานตัดเย็บ (Garment Factory) พร้อมช่างที่ชำนาญด้านการออกแบบเสื้อผ้าไปจนถึงกระบวนการตัดเย็บ เราผลิตชุดได้ทั้งแบบขนาดมาตรฐานและ Tailor-made

, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

OUR VISION

" Safety and Protection Solution "

OUR MISSION

A: Protective Apparels
       We focus to supply the apparels based on two aramid fibers: Nomex® and Kevlar®. Years of our existence in Thai market enable us to customize the designs of both the tailoring styles and the material variation combination, in order to compromise the three objectives of using the protective apparels: protection, comfort and cost.
• These are meant to protect against special hazards in the work place, such as flash fire, high heat flux, electric arc burnt, cut/slash from sharp edges, pointed objects, etc.
• The ultimate aim of these products is to reduce hidden costs resulted from worker injuries in the work place, enhancing corporate morale, and boost productivity.
• The values of all these products can be quantitatively and qualitatively determined.

, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

B: Mechanical parts, equipments, or auxiliary parts 
       Our products aims to supply the industrial products derived from advanced polymers, such as PTFE, FKM (fluoroelastomer-Viton®), FFKM (perfluoroelastomer Kalrez®), aramid fibers, etc; and/or from advanced polymer technology.  These high value materials are all meant for demanding service conditions.
 
C: Cut and Slash Protection Gloves
• KEVLAR® Gloves
        Extraordinarily strong, light and cut-resistant, DuPont™ KEVLAR® brand fiber is highly resistant to cuts       In fact, thousands of automotive, steel, glass and metal workers around the world rely on the exceptional cut protection of KEVLAR® to get them safely through their workdays. And they’re not the only ones; lumberjacks, builders and skilled labor workers make it a practice to use boots and leggings reinforced with KEVLAR® to help protect their legs and feet from potentially career-ending accidents.
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions
, About Us, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions