สื่อความรู้จากดูปองท์ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย

แนะนำการใส่ และถอดชุด

A GUIDE TO DRESS AND UNDRESS SAFELY

WITH DUPONT PROTECTIVE CLOTHING :

DUPONT TYVEK CLASSIC XPERT

รายละเอียดห้องทดลอง Thermoman

การเผาชุดเปรียบเทียบ 100% Cotton VS Nomex

การเผาชุดเปรียบเทียบ 100% Cotton VS Nomex

และทำไมบริษัทจึงลงทุน จัดหาชุด FR มาเป็นยูนิฟอร์มในงานที่มีความเสี่ยงพื้นที่อันตราย

 
 

Comments are closed.