น้ำยา LD I-21 ขจัดคราบอเนกประสงค์

฿ 1,270.00

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำยา LD I-21 ขจัดคราอเนกประสงค์

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 • น้ำยา LD I-21 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ใช้ทาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ละลายได้ดีในน้ำ ไม่มีสารแต่งเติม เช่น สี กลิ่น สารเรืองแสง สารลดความกระด้างของน้ำ หรือสารแขวนลอย ตะกอน จึงไม่ทิ้งสารตกค้างบนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ถูกทำความสะอาด มีความเป็นกลางจึงไม่กัดกร่อนหรือทำลายพื้นผิว สามารถขจัดกลิ่น คราบไขมัน คราบสกปรกได้อย่างรวดเร็ว และสะอาดหมดจด
 • ข้อควรระวัง ผู้ที่แพ้สารเคมีได้ง่ายควรสวมถุงมือยาง
  ภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว ไม่ควรนาไปบรรจุอาหารและน้าดื่ม
 • ปริมาณสุทธิ : 20 ลิตร
อัตราส่วนผสม
 • ทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ทั่วไป
  อัตราส่วนผสม LD I-21 100 มิลลิลิตร : น้ำ 1,000 มิลลิลิตร
 • ทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ที่สกปรกมาก
  อัตราส่วนผสม LD I-21 200 มิลลิลิตร : น้ำ 1,000 มิลลิลิตร
พื้นผิว
 • พรมใยสังเคราะห์, พรมขนสัตว์, โซฟา, ผ้าถูพื้น และ ผ้าที่มีคราบสกปรกมาก
ผลการทดสอบ