ชุดสอบเทียบความแข็งยาง

Contact Supplier!!

40 shore A
40 shore A
50 shore A
50 shore A
60 shore A
60 shore A
70 shore A
70 shore A
80 shore A
80 shore A
ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

Rubber Hardness Test Block
ชุดสอบเทียบความแข็งยาง
 • วัสดุสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของชิ้นงานยาง ช่วยรักษาความแม่นยำสำหรับงานวิทยาศาสตร์ โรงงานผู้ผลิต วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยาง ทำการผลิตและอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM D2240 จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025  ชุดวัสดุสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของชิ้นงานยาง ประกอบไปด้วย 5 ความแข็ง ได้แก่ 40, 50, 60, 70, 80 หน่วยวัด Shore A ซึ่งถูกยึดด้วยบล็อกสแตนเลส และจัดเก็บในกล่องโฟม เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและป้องกันการกระแทกในการเคลื่อนย้าย
  สามารถใช้วัสดุสอบเทียบเครื่องวัดความแข็งของชิ้นงานยาง สอบเทียบในหน่วยวัดดังต่อไปนี้
  • Shore A, D, OO, OOO, AM, E, and AD
  • IRHD M, N, L and H
  • HPE II L, L/C and Barcol
  • Pusey and Jones
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
 • การอ่านค่าความแข็ง เครื่องวัดความแข็งจะต้องสัมผัสวางนาบกับพื้นผิวของบล็อกทดสอบความแข็งยาง บล็อกการทดสอบจะมีหมายเลขลําดับประจําสินค้า เพื่อรับประกันและทวนสอบกลับได้ ซึ่งหมายเลขประจําสินค้าจะตรงกับใบรับรอง
ข้อแนะนําในการจัดเก็บ
 • ควรจัดเก็บบล็อกทดสอบความแข็งของยาง ให้ห่างจากความชื้นและแสงแดด นอกจากนี้บล็อกทดสอบควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความแข็ง

40 shore A, 50 shore A, 60 shore A, 70 shore A, 80 shore A