3 องค์กรใหญ่ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง 3 องค์กร คือ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น, บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกันนี้ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล บรรยายพิเศษด้านอุตสาหกรรมยาง ในหัวข้อ “เศรษฐกิจและทิศทางอุตสาหกรรมยาง” และ หัวข้อ “Product Design and Product Simulation ในการพัฒนาชิ้นส่วนยาง ยาง/เหล็ก และ ยาง/พลาสติก” โดย คุณศรัณย์ รุจิตานนท์ Design & Business Development Manager เพื่ออัพเดตสถานการณ์อุตสาหกรรมยางในปัจจุบันและแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมทุ่งไสไช อาคารสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Comments are closed.