ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) :

    หมายเลขคำสั่งซื้อ (Order ID) :

    อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน
    [ ไฟล์ jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน 2MB]
    รายละเอียดเพิ่มเติม

    *กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน