บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER AWARD 2019” จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท คาวามาตะ อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทในกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับโล่เกียรติคุณ “BEST SUPPLIER AWARD 2019” 3 รางวัล ได้แก่ Best Quality,Best Cost Improvement และ Best Delivery จากบริษัท TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD.

Comments are closed.