, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง”

คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ รองประธานกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงงาน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง รถเข็นทำหัตถการ 1 คัน และบริจาคเงินสมทบมูลค่ารวมทั้งสิ้น 202, ...

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

งานเสวนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมกับ คณะกรรมการกลุ่มสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ผู้บริหารบริษัท IRPC

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp 2564 (รุ่นที่ 18) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Polymer Technology Summer Camp ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นในการค้นคว้าทดลองเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกประสบการณ์ในด้านยาง, พลาสติก,

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

มอบเงินสนับสนุนและ OPTIMUZ-SAN MAT แก่โรงพยาบาลตากสิน

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อ Optimuz-San แก่ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกกรุณากรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการ Polymer Technology Summer Camp ปี 2564 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุด Optimuz san และน้ำยา Quat San แก่ อบต.ละหาร, อบต.หนองบัว ,การนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และรพ.ส่งเสริมสุขภาพ จ.ชลบุรี”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19 ด้วยการมอบ หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ Ative+ ชุดถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมพรมเช็ดเท้า OPTIMUZ-SAN และน้ำยาฆ่าเชื้อ QUAT SAN แก่ อบต.ละหาร จ.ระยอง, อบต.หนองบัว จ.ระยอง, การนิคมอุตสาหกรร ...

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนสเปรย์แอลกอฮอล์แก่โรงพยาบาลปลวกแดง

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อชนิดแกลอนเติม จำนวน 80 แกลลอน ให้แก่โรงพยาบาลปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โดย คุณศุภชัย จันทร์ฝาก ผู้จัดการโรงงาน บจ. พี ไอ อินดัสทรี และคณะ เป็นผู้แทนมอบเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของเชื้อไวร ...

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมีให้แก่โรงพยาบาลกระสัง จ.บุรีรัมย์

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่สวนทางกับอุปกรณ์การแพทย์ที่เริ่มขาดแคลน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont Tyvek 600 Plus จำนวน 200 ชุด ให้แ ...

, ข่าวสารและกิจกรรม, Creative Innovation Ltd. | Safety and Personal Protective solutions

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 600 Plus จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาล

วันที่ 27 พ.ค. 2564 คุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล รองประธานกรรมการบริษัท และ คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบชุดป้องกันสารเคมี DuPont™ Tyvek® 600 Plus จำนวน 100 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของทีมแพ ...