กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางรอดของอุตสาหกรรมช่วง-หลังโควิด 19”

อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ธุรกิจที่จะอยู่รอด ต้องปรับตัว สร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

Comments are closed.