กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบโล่เกียรติคุณแก่คู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562 – Innovation Group’s Partnership Awards 2018-2019

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2561-2562 ภายในงาน Innovation Group’s Partnership Awards เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้บริษัทมอบรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลประเภท Delivery Awards จำนวน 3 รางวัล และรางวัลประเภท Quality Awards จำนวน 3 รางวัล

Comments are closed.