ไม่มีหมวดหมู่

มอบเงินสนับสนุนและ OPTIMUZ-SAN MAT แก่โรงพยาบาลตากสิน

Posted On February 24, 2021 at 5:00 pm by / No Comments

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อ Optimuz-San แก่ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน