ไม่มีหมวดหมู่

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลระยอง”

Posted On February 24, 2021 at 5:00 pm by / No Comments

คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ รองประธานกรรมการด้านการบริหารจัดการโรงงาน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าทางหลอดเลือดอัตโนมัติ (Infusion Pump) จำนวน 3 เครื่อง รถเข็นทำหัตถการ 1 คัน และบริจาคเงินสมทบมูลค่ารวมทั้งสิ้น 202,000 บาท แก่โรงพยาบาลระยอง โดยมี นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา