สื่อความรู้จากดูปองท์ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย
News

สื่อความรู้จากดูปองท์ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย

แนะนำการใส่ และถอดชุด A GUIDE TO DRESS AND UNDRESS SAFELY WITH DUPONT PROTECTIVE CLOTHING : DUPONT TYVEK CLASSIC XPERT รายละเอียดห้องทดลอง Thermoman การเผาชุดเปรียบเทียบ 100% Cotton VS Nome
Read More
มอบเงินสนับสนุนและ Optimuz-San Mat แก่โรงพยาบาลตากสิน
News

มอบเงินสนับสนุนและ Optimuz-San Mat แก่โรงพยาบาลตากสิน

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อ Optimuz-San แก่ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และเจ้าหน...
Read More