แจ้งการชำระเงิน

ชื่อผู้ชำระเงิน (Name) :

หมายเลขคำสั่งซื้อ (Order ID) :

อัพโหลดไฟล์หลักฐานการชำระเงิน
[ ไฟล์ jpg,gif,png,pdf ไม่เกิน 2MB]

รายละเอียดเพิ่มเติม

*กรุณาตรวจทานรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง ก่อนยืนยันการแจ้งชำระเงิน