ข่าวสารและกิจกรรม

สื่อความรู้จากดูปองท์ พร้อมคำบรรยายภาษาไทย

แนะนำการใส่ และถอดชุด A GUIDE TO DRESS AND UNDRESS SAFELY WITH DUPONT PROTECTIVE CLOTHING : DUPONT TYVEK CLASSIC XPERT รายละเอียดห้องทดลอง Thermoman การเผาชุดเปรียบเทียบ 100% Cotton VS Nomex การเผาชุดเปรียบเทียบ 100% Cotton VS Nomex และทำไมบริษัทจึงลงทุน จัดหาชุด FR มาเป็นยูนิฟอร์มในงานที่มีความเสี่ยงพื้นที่อันตราย    

0 comments

มอบเงินสนับสนุนและ Optimuz-San Mat แก่โรงพยาบาลตากสิน

คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร บจ.ครีเอทีฟ อินโนเวชั่น และคณะ เข้ามอบเงินสนับสนุนและถาดรองน้ำยาฆ่าเชื้อ Optimuz-San แก่ แพทย์หญิงสิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลตากสิน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563                

0 comments

แผนการดำเนินงานโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

                                                          อ้างอิงจาก : https://thailandsha.tourismthailand.org/

0 comments

เปิดตัวสินค้าใหม่ในกลุ่มโรงแรม งานประชุมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

 

0 comments
ข่าวสารอินโนเวชั่นกรุ๊ป